Utstillingen

Landsdelens største utstilling

I Beachcombers utstilling i Sørlandsparken finner du et stort utvalg lekre modeller. Noen av dem har kun tre veggers isolasjon, mens de andre har fire veggers fullisolasjon. Akkurat som i Norge kan det være bitende kalde vintre i produsentlandet Canada. Og energikostnadene merkes. Et tilnærmet likt klima er årsaken til at vi anbefaler deg fire veggers fullisolasjon i ditt utendørs massasjebad.

Det andre alternativet – med kun tre isolerte vegger – har vi tatt inn til Norge fordi alle våre konkurrenter kun tilbyr noe tilsvarende.

Vårt fire veggers fullisolerte massasjebad har nemlig en noe høyere kostpris, hvilket du tjener inn i form av en lavere energikostnad før badets tekniske levetid er over. På kjøpet får du dessuten et sklisikkert trappehus, noe andre tar seg ekstra betalt for.

UtstillingenDet fullisolerte massasjebadet byr også på andre fordeler: Pumper og styrings- enhet er nå plassert i trappehuset utenfor selve massasjebadet. Du vil dermed oppleve redusert vibrasjon og støy fra pumpene. Ja, med denne løsningen kan du sågar flytte pumper og styrings- enhet inntil fem meter bort fra massasje-badet. Du oppnår dermed langt større fleksibilitet.

Massasjebadet kan nå langt enklere bygges inn i terrasser. Pumper og styrings-enhet plasserer du om ønskelig innomhus. Det gir god tilgjengelighet når nødvendig teknisk service skal utføres. Sannsynligvis øker du på denne måten også den tekniske levetiden. Friksjonsvarmen utnytter du for hva den er verd.

Når det er sagt, har både det tre veggers isolerte og det fire veggers fullisolerte alternativet fra Beachcomber en ellers identisk teknisk kvalitet. Kjøper du utendørs massasjebad av oss, skal vi kunne se deg i øynene i etterkant. Noe annet ville vært oss fremmed.
Beachcomber of Norway AS


HÃ¥nestangen 9
4635 Kristiansand S

Email: